คุณมีแนวโน้มที่จะติดสุราใช่หรือไม่

 

 

คำถามทั้ง 4 ข้อจากแบบทดสอบ CAGE สามารถช่วยคุณในการประเมินตนเองและผู้ใกล้ชิดของคุณว่ามีแนวโน้มที่จะติด สุราได้ โดยหากผู้ถูกประเมินตอบว่า “ใช่” ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ถือว่ามีแนวโน้มของการติดสุรา สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการให้การประเิมินและช่วยเหลือได้ต่อไป
1. “คุณเคยรู้สึกว่าคุณควรลด (Cut down) การดื่มสุราหรือไม่”
2. “คุณเคยรู้สึกรำคาญ (Annoyed) เวลาผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์การดื่มสุราของคุณหรือไม่”
3. “คุณเคยรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกผิด (Guilt) เกี่ยวกับการดื่มสุราของคุณหรือไม่”
4. “คุณเคยต้องดื่มสุราเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอน (Eye-openner) เพื่อทำให้ไม่กระวนกระวายหรือลดการเมาค้างหรือไม่”

ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

– ได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต มักเกิดในวัยรุ่นที่ต้องการแสดงว่าตัวเองคอแข็ง
– อุบัติเหตุ การดื่มเพียง 1 ดริ้งค์ (13.7 กรัม) ก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง การที่ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ
เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าร้อยละ 50 ของที่เกิดทั้งหมด
– ความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงและเด็กที่มีพ่อบ้านขี้เมามักจะได้รับความรุนแรงบ่อย เด็กมักจะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล
และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ
– ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ดื่มสุราจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาติดสุราจะมีโอกาส
เกิดโรคหัวใจได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 2-3 เท่า
– มะเร็ง ตัวแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่จะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งจากสารอื่นได้ง่าย เช่น บุหรี่ หากใช้ร่วมกันจะเกิดโรคมะเร็งในปาก
กล่องเสียงและหลอดอาหารได้มาก
– ตับอักเสบ และตับแข็ง
– การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วงและริดสีดวงทวารและแผลในกระเพาะอาหาร
– ในกรณีที่เป็นผู้หญิง การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ เพราะแอลกอฮอล์สามารถผ่าน
จากรกไปสู่เด็กในครรภ์ได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลทำให้ทารกเสียเสียชีิวิต เกิดการแท้ง นอกจากนี้ทารกที่คลอดออกมาจะพบความผิดปกติมากมาย เช่นปัญญาอ่อน กะโหลกศีรษะเล็ก ร่างกายเล็ก มีความผิดปกติ และเมื่อโตขึ้นมักมีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น

แนวทางในการเลิกดื่มสุรา

– ทบทวนตัวเองทุกวันถึงส่วนดีและส่วนเสียของเหล้า

– ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เทียบเคียงกับชีิวิตที่ดื่มเหล้าและไม่ดื่มเหล้า

– หันมองหน้าลูกเมีย หรือผู้ที่ท่านรัก เคารพและคำนึงถึงคำแนะนำของบุคคลเหล่านั้น

– นึกถึงภารกิจที่ท่านมีต่อครอบครัวและอนาคตของท่านเอง

– ตัดสินใจเสียวันนี้ว่าจะดื่มต่อไปหรือจะหยุด

– ถ้าจะดื่มต่อไป คิดว่าจะลด ละ เลิกเมื่อใด หรือจะตายไปกับเหล้า

– ถ้าจะหยุด คิดว่าจะทำอย่างไรดี ทำใจเข้มแข็ง สัญญากับผู้ที่ท่านรักว่าจะเลิกดื่ม

– การเลิกเหล้ามีหลายวิธี เช่น การใช้การบำบัดทางจิตสังคม ได้แก่ จิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดแบบกลุ่ม และการใช้ยา มีสถานบริการทั่วไป
ทุกโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งเป็นสถานบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาจาก การใช้สุรา

– ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านอดเหล้าอย่างเคร่งครัด

– วางตัวให้ห่างจากขวดเหล้า และห่างจากเพื่อนกินเหล้า หันมาคบกับเพื่อนกลุ่มที่สนใจกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี สิ่งดีๆ ที่ท่านชอบ
สิ่งที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากอิทธิพลของเหล้า

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น