ยืนยัน! กรมวิทย์วิจัยพบสารสกัดจากใบทุเรียนเทศแห้งช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้

 

screenshot1318

 

ข่าวดีสำหรับผู้ป่วย เผยผลการทดสอบใบทุเรียนเทศ พบสารสกัดด้วยน้ำของใบแห้งแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ โดยกรมวิทย์ฯ เผยผลการศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยาสมุนไพร สารสกัดด้วยน้ำของใบสดและใบแห้งทุเรียนเทศ มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ เตรียมต่อยอดศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ หากจะนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสการใช้ใบทุเรียนเทศในการรักษาโรคมะเร็งอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้นและได้ศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยาสมุนไพรใบทุเรียนเทศมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จากการศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของใบทุเรียนเทศในหลอดทดลอง โดยเตรียมในรูปของน้ำคั้นจากใบสด สารสกัดด้วยน้ำของใบสดและสารสกัดด้วยน้ำของใบแห้ง แล้วนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้งแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ ในขณะที่สารสกัดด้วยน้ำของใบทุเรียนเทศสดไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ตับเพาะเลี้ยง HepG2 ส่วนน้ำคั้นใบทุเรียนเทศสดถึงแม้ว่าแสดงการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้ดีกว่าสารสกัดด้วยน้ำของใบแห้ง แต่ก็มีความเป็นพิษสูงต่อเซลล์ปกติเช่นกัน การทดลองนี้ช่วยบ่งชี้ว่า สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้งมีศักยภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับและไม่แสดงพิษต่อเซลล์ปกติ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้รักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่ายาที่ใช้ในการรักษามะเร็งในปัจจุบันนั้นมีผลข้างเคียงในการใช้ โดยเฉพาะการทำลายเซลล์ปกติร่วมด้วย

นพ.อภิชัย กล่าวต่อว่า ข้อมูลส่วนที่ได้ศึกษาแล้วนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการนำสมุนไพร ใบทุเรียนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง หากนำสารสกัดใบแห้งมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ และต่อเซลล์อวัยวะอื่น ๆ เช่น เซลล์ไต ปอด ลำไส้ หัวใจ และประสาท เป็นต้น การพิสูจน์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง การแยกสารสำคัญในใบทุเรียนเทศ การศึกษาสารที่อาจก่อให้เกิดพิษ เนื่องจากมีบางรายงานของการศึกษากล่าวถึงความเป็นพิษของทุเรียนเทศต่อไต และสมองของสัตว์ทดลอง รวมถึงการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาแผนปัจจุบัน กับสารสกัดใบทุเรียนเทศ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้พิจารณาวางแผนดำเนินการศึกษาวิจัยตามความเหมาะสมต่อไป

Please follow and like us:
0