อุตสาหกรรมอัญมณียังสดใสนโยบายทรัมป์ไม่มีผลกระทบ

 

 

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (Thailand as The World’s Gems & Jewelry Trading Hub) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 20 หน่วยงานมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางดังกล่าว พร้อมชูจุดแข็งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยด้านการเป็นแหล่งการผลิตชั้นยอดนำของโลก

โดยมั่นใจว่าปีนี้ไทยจะขยับขึ้นอันดับผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของโลกเป็นเลขหลักเดียวแน่นอน จากปีที่ผ่านมาอยู่อันดับ 10 เพราะปีนี้ไทยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอัญมณีระดับโลกหลายกิจกรรม โดยวันที่ 2-7 พ.ย. 2560 ไทยร่วมกับสมาพันธ์อัญมณีโลก (CIBJO) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอัญมณีระดับโลกที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ค้าอัญมณีระดับโลก 42 ประเทศ รัฐมนตรีการค้าของประเทศต่างๆ และนักลงทุนร่วมด้วย เพิ่อหารือถึงนโยบายการค้าอัญมณีของโลก และเป็นโอกาสการลงทุนด้านอัญมณีของไทย

ส่วนนโยบายด้านการค้าของสหรัฐนั้นมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพราะสินค้าดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าระดับที่มีกำลังซื้อสูง และปัจจุบันผู้ประกอบการไทยก็เสียภาษีในการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวไปสหรัฐ ดังนั้นมาตรการกีดกันด้านภาษีของสหรัฐจึงไม่มีผลต่อไทย ขณะที่ผู้ประกอบการสหรัฐก็ได้ประโยชน์จากการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยในฐานะที่ไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต เพื่อต่อยอดธุรกิจในสหรัฐจึงได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดส่งออกอัญมณีอันดับ 5 ของไทยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไอัญมณีและเครื่องประดับไปสหรัฐ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 8% ของส่งออกอัญมณีทั้งหมด

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปีนี้ตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจะขึ้นมาเป็นผู้ค้าอันดับ 8-9 ของโลก จากอันดับ 10 และตั้งเป้าการส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีปีนี้ขยายตัว 5% จากปี 2559 มีมูลค่าส่งออก 14,199 ล้านเหรียญสหรัฐ หากไม่รวมทองคำมีมูลค่า 6,970 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 5 คิดเป็น 3.24% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด แผนผลักดันให้เป็นตามเป้าหมาย จะจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (บางกอกเจมส์ฯ) ครั้งที่ 60 วันที่ 6-10 ก.ย 2560 คาดมีผู้แสดงสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 คูหา จากปีที่ผ่านมามี 2,000 คูหา และมีผู้เยี่ยมชมเพิ่มเป็น 2 หมื่นกว่าราย ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศ

สำหรับ 3 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งไม่รวมทองคำ มีมูลค่า 2,021 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 1.98% ส่วนปี 2559 มีมูลค่า 6,970 ล้านเหรียญสหรัฐ มีผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง 37,658 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 9 แสนคน

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น