โทษของการดื่มเหล้า

โทษของการดื่มเหล้า

1.เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ทันตาเห็น เรียกว่า หมดทรัพย์ไปโดยไม่จำเป็น คนที่ดื่มสุราโดยมากจะดื่มเพียงคนเดียว ไม่ได้ดื่มทั้งครอบครัว แต่คนที่เดือดร้อนไปด้วยก็คือครอบครัว ส่วนทรัพย์ที่หามาได้ ก็ร่วมกันหาทั้งครอบครัว แต่พอนำไปใช้ในการดื่มสุรา ย่อมนำไปใช้เพียงคนเดียว ทำให้ครอบครัวต้องอดอยากไปด้วย และบางรายก็ทำให้เสียทรัพย์มากขึ้น คือ ดื่มสุราอย่างไม่รู้ประมาณ
2.เป็นเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาทกัน คือ สุราเป็นของย้อมใจของผู้ดื่มให้กล้าและหน้าด้าน ไม่ให้กลัวในสิ่งที่ควรกลัว แม้แต่สิ่งที่ตนเคยกลัว พอเมาแล้วกลับไม่กลัว ความไม่กลัวนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะต่างคนต่างก็ไม่กลัวกัน เมื่อเริ่มทะเลาะกันทางวาจา แล้วก็จะลุกลามถึงกับทำร้ายร่างกายกัน แล้วแต่ว่าในขณะนั้นใครมีอาวุธอะไร สุดท้ายก็บาดเจ็บล้มตาย หรือไม่ก็พิการ ติดคุกติดตะราง และที่สุดก็เดือดร้อนครอบครัว

3.เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆ คือ สุราทำให้เกิดโรคมากมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรงก็คือโรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง ทำให้เสียชีวิตเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และโรคโดยอ้อม ก็คือ โรคที่เกิดจากเมื่อเมาสุราแล้ว ก็เกิดความประมาท ไม่ได้ระวังป้องกัน ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย
4.เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง หรือถูกติเตียน คือผู้ที่ดื่มสุราจนเมาแล้ว ควบคุมตัวเองไม่ได้ จะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เช่น ทำร้ายคนอื่น ทำร้ายลูกเมีย หรือหนักมากถึงกับทำร้ายพ่อแม่ของตน หรือทำ พูด คิดในสิ่งที่ตนเองไม่ควรทำ ไม่ควรพูด ไม่ควรคิด ชื่อเสียงที่ตนเองเคยทำ หรือพ่อแม่ทำไว้ ก็จะเสียหายไปหมด