การเลิกดื่มเหล้า

*วิธีการเลิกดื่มสุรา*

55

คนที่ชอบดื่มเหล้าจนติด ส่วนมากมักจะดื่มต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นความเคยชิน    หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต สุราจะทำให้สมองเกิดการเสพติด สมองจะดื้อต่อสุรา ต้องดื่มปริมาณ  ที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม หากไม่ดื่ม ก็มักมีอาการถอนที่ทรมาน เช่น ประสาทตื่น  ตัว คลื่นไส้ อาเจียน คุณควรเรียนรู้เรื่องโรคติดสุรา อาการของโรค วิธีการดูแลบำบัดรักษา จากสื่อต่างๆ หรืออาจขอรับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรงก่อนก็ได้
คุณสามารถค้นหาสถานบำบัดใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์ 1413 ได้ทันที
คุณควรหยุดการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มสุราโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคิดทบทวนถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการดื่มสุรา

_______________________________________________________________________________________