โทษของสุรา

*โทษของสุรา*

55

….คนที่ชอบดื่มเหล้าจนติด ส่วนมากมักจะดื่มต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นความเคยชิน    หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต สุราจะทำให้สมองเกิดการเสพติด สมองจะดื้อต่อสุรา ต้องดื่มปริมาณ  ที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม หากไม่ดื่ม ก็มักมีอาการถอนที่ทรมาน เช่น ประสาทตื่น  ตัว คลื่นไส้ อาเจียน คุณควรเรียนรู้เรื่องโรคติดสุรา อาการของโรค วิธีการดูแลบำบัดรักษา จากสื่อต่างๆ หรืออาจขอรับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรงก่อนก็ได้
คุณสามารถค้นหาสถานบำบัดใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์ 1413 ได้ทันที
คุณควรหยุดการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มสุราโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคิดทบทวนถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการดื่มสุรา

Young man with a bottle. Alcoholism concept.

….สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่มีทั้งคุณและโทษ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยโทษของสุรานั้นอาจมีตั้งแต่ขั้นเบา ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างเช่น เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด และที่รุนแรงคือหมดสติ ดังนั้นสุราจึงถูกควบคุมทั้งการจำหน่าย และการผลิต จากกฏหมายอย่างเคร่งครัด
ประเภทของแอลกอฮอล์มีสองชนิด
Ethyl alcohol ซึ่งใช้สำหรับเป็นเครื่องดื่ม เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เบียร์ เหล้าองุ่น, แชมเปญ
Methyl alcohol ซึ่งใช้จุดไฟหรือผสมสี ซึ่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้ใช้ดื่มไม่ได้เพราะมีอันตรายกับร่างกายโดยเฉพาะทำให้ตาบอดได้
ปริมาณของแอลกอฮอล์ใช้ในเครื่องดื่มทั่วไป
เบียร์ มีปริมารแอลกอฮอล์ 4-8 ดีกรี
ไวน์ มีปริมารแอลกอฮอล์ 8-15 ดีกรี
วิสกี้ (สุรา) มีปริมารแอลกอฮอล์ 28-95 ดีกรี
โทษของการดื่มสุราต่ออวัยวะต่างๆ
โทษของการดื่มสุรา ต่ออวัยวะภายในของร่างกาย ด้านสุขภาพ เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต ทั้งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะสะสม หากดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน (ติดเหล้า) จะส่งผลอย่างแน่นอนกับระบบความจำ ระบบประสาท ระบบเลือด ความดัน และที่ส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะในร่างกายคือ “ตับ” พิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังส่งผลต่อสมองที่รุนแรงขึ้นหากดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย